Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

leltár

Mi a leltár?

leltár

A vagyonelemek részletes felmérésére szolgál, olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és források tényleges mennyiségét és értékét tartalmazza egy meghatározott időpontban. Ez alapján állítható össze a mérleg, mely a vagyonelemeket összevontan tartalmazza.

 

Mi a leltározás?

Az a folyamat, melynek eredményeként összeállítjuk a leltárt.

 

Miért fontos a vállalkozás számára? Mi a leltározás célja?

 1. az eszközök és források megállapítása, ezáltal a mérleg valódiságának biztosítása
 2. a könyvelés és nyilvántartások ellenőrzése
 3. a vállalkozói tulajdon védelme és az anyagi felelősök elszámoltatása
 4. a csökkent értékű készletek és használaton kívüli eszközök feltárása

 

Mit jelent a leltárkészítési kötelezettség?

A számviteli törvény előírja, hogy az év végi záráshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, ami tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazza a gazdálkodó szervezet mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
A vállalkozásnak dönteni kell arról, hogy vezet-e folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást az eszközökről, forrásokról, kötelezettségekről, ha nem, meg kell határoznia.

 

Mik a leltár követelményei?

 1. teljesség: a vállalkozás minden eszközét és forrását tartalmazza
 2. valódiság: az eszközök és források leltározás során fellelt tényleges mennyiségét és helyesen megállapított értékét tartalmazza
 3. világosság: a leltár legyen áttekinthető, az eszközöket és forrásokat főkönyvi számlánkénti, mérlegtételenkénti bontásban tartalmazza (fajta, típus, méret, minőség, bekerülés szerinti részletezéssel
 4. tételesség: a leltárnak tételenként kell tartalmaznia a mérlegben szereplő minden eszközt és forrást
 5. ellenőrizhetőség

 

Mi a leltározás folyamata?

0. Előkészítés:

 •  leltározási szabályzatban a feladatok rögzítése
 • a leltározó bizottság (közreműködők) kijelölése
 • döntés a leltárfelvétel módjáról (egyszeres felvétel, ikerleltár)ütemtervet elkészítése (tartalmazza a leltárfelvétel helyét, a leltárbabevont vagyonrészeket, az irányításért felelős nevét, a leltározók kijelölését, a leltárfelvétel megkezdésének és befejezésének időpontját, a leltárértékelés, az esetleges eltérések megállapításának, rendezésének a határidejét)

1. kimutatások, nyilvántartások elvégzése, bizonylatok vezetése, rögzítése
2. Leltáreredmény megállapítása: egyező, többlet vagy hiány

Milyen bizonylatokra van szükség a leltározás során?

JEGYZŐKÖNYV

A leltár megkezdése előtt kell felvenni, az alábbi információkat kell tartalmaznia:

• az utolsó árubeérkezésre és az utolsó készletcsökkenésre vonatkozó bizonylatok számát,
• a leltározó bizottság tagjainak nevét,
• a leltár megkezdésének, esetleg megszakításának, befejezésének időpontját,
• a felvett leltárívek darabszámát,
• a leltározásban résztvevők aláírását.

LELTÁRÍVEK

Ez a leltár bizonylata, erre jegyzik tételesen, mennyiségben és értékben a vállalkozás tulajdonában lévő eszközöket. Legalább két példányban kell elkészíteni, és minden ívet alá kell írnia a leltározó bizottság tagjainak.

A leltárfelvételi ívre fel kell jegyezni:

• A leltározás időpontját,
• A leltározott árucikk megnevezését, azonosító számát, mennyiségi egységét,
• Az árufélékből megszámolt, illetve mért mennyiséget,
• Az áruk beszerzési árát (esetenként a fogyasztói árát is)
• A leltárértéket beszerzési áron a mennyiségek és a beszerzési árak, szorzatösszegeként),esetenként fogyasztói áron is.

LELTÁROZÁSI JEGY

Az áruk csoportosításánál használjuk, tartalmazza az anyag megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét.

 

Mennyi ideig kell megőrizni a leltározási bizonylatot?

A bizonylati rend alapján a számviteli törvény előírása szerint 8 évig kell megőrizni, mint szigorú számadású bizonylatot, olvasható formában, a rontott példányokkal együtt.

 

A legkülönbözőbb iparágakhoz tartozó, kis, közepes és nagyvállalatok számára is rendelkezünk értékes pénzügyi, munkaügyi, üzleti és adótanácsadással segíteni tudó, idegen nyelveken anyanyelvi szinten beszélő munkatársakkal, akikhez kiszervezheti vállalata pénzügyi osztályát.

Ha további információra van szüksége, keressen minket bizalommal, nézze meg, hogy miben nyújtunk mi többet, mint egy mérlegképes könyvelő!

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:
Maár Nóra: + 36 30 991 3304
office@mscity.hu