Átalakulások, devizás áttérések könyvvizsgálata

Átalakulások, devizás áttérések könyvvizsgálata

Különleges számviteli helyzetek könyvvizsgálata (pl. devizaáttérés, átalakulás)

Különleges számviteli helyzetnek minősül, és így a törvény értelmében független könyvvizsgálati véleményezést igényel a kiválás, szétválás, összeolvadás, beolvadás vagy a társasági forma váltása, de a könyvvezetés pénznemének megváltozása is. Pl. a HUF-ról a devizára való áttérés vagy fordítottja. Ez esetben a független könyvvizsgálat kitér a jogelődök és jogutódok, valamint a gazdálkodók pénzügyi beszámolóinak vizsgálatára, ellenőrzésére.

Ezen szolgáltatásunknál fő célunk minél nagyobb előnyhöz juttatni partnerünket a speciális könyvvizsgálati helyzet, átalakulás során. Érdemes velünk felvennie a kapcsolatot és a döntés meghozatala előtt konzultálnia a rendelkezésre álló lehetőségekről! Nemzetközi szakmai tapasztalatunk alapján a művelet sima lebonyolításán túlmenően bizonyára az Ön esetében is pénzügyi, esetleg adózási előny is kovácsolható az átalakulásból.