Konszolidálás

Konszolidált (összevont) éves beszámolót valamint üzleti jelentést az anyavállalatoknak minősülő vállalatoknak kell készíteniük, a saját beszámolójuk mellett.

Az anya- és leányvállalatok jogilag önálló, de gazdaságilag összetartozó vállalatok, a konszolidált beszámoló úgy mutatja be tevékenységüket, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi adataikat, mintha azok egyetlen vállalatot alkotnának. Az eltérő struktúrájú kimutatások és mérlegek, a különböző vagyonelemek és tranzakciók egyetlen közös pénznemben jelennek meg az erre vonatkozó látens adóval együtt. A beszámoló elkészítése így nemcsak összevont, hanem egy rendkívül összetett folyamat is.

Több nyelven beszélő, nemzetközi tapasztalattal rendelkező munkatársaink segítenek Önnek az információk összegyűjtésében és az eltérő mérlegek, kimutatások összehangolásában, egységessé tételében.
A segítségünkkel összeállított konszolidált beszámoló által a cégcsoport teljes teljesítménye és pénzügyi helyzete átláthatóvá válik, megtisztítva a cégcsoporton belüli halmozott teljesítményektől, ismétlődő követelésektől és kötelezettségektől, segítséget nyújtva a megfelelő döntések meghozatalában.