Gyártás

Az üzleti terveikkel a fenntartható fejlődést biztosítani kívánó termelő vállalatok az új folyamatok és technológiák iránti érdeklődés élvonalában állnak a hatékonyságot, az eredményes belső kontrollingot és az erőforrások optimalizálását illetően.

A termelő ágakra specializálódott szakértőink a teljes piac ismeretében képesek az Ön egyedi igényeire szabott tanácsokkal a cash-flow fenntartásához és a tevékenység folyamatos racionalizálásához hozzájárulni. Emellett önköltségszámítással, a termelési folyamatok menedzselésével és költségmenedzseléssel, valamint a beruházási adókedvezmények figyelemmel kísérése által is aktívan teszünk partnereink sikere érekében.

Vállalatirányítási rendszereink, üzleti terveink és az adózás területére is kitérő költségcsökkentési megoldásaink nyomán jelentős előnyökre tehetnek szert versenytársaikkal szemben az egyre nehezedő piaci körülmények ellenére is.

Üzleti tanácsadás:

 • kockázatelemzési és -kezelési konzultáció
 • működési és pénzügyi hatékonyságvizsgálat
 • IT-hatékonyság vizsgálata és kapcsolódó konzultáció
 • üzleti terv készítése
 • belső átvilágítás (internal audit)
 • üzletértékelési és vállalatfelvásárlási szolgáltatások
 • állami támogatások igénylésére vonatkozó tanácsadás
 • teljes körű pénzügyi és adóügyi átvilágítás
 • elszámolási és költségkalkulációs rendszerekkel kapcsolatos konzultáció
 • önköltségszámítási tanácsadás

Könyvvizsgálat és adótanácsadás:

 • számviteli és adóügyi átvilágítás és átalakulással kapcsolatos segítségnyújtás
 • IFRS / US-GAAP és Sarbanes-Oxley szabályozással kapcsolatos konzultáció
 • termékminták, ajándékok adótervezése
 • csomagoláshoz kapcsolódó környezetvédelmi hulladékhasznosítási problémák
 • cafeteria rendszer, béren kívüli és adómentes juttatások és részvényopciós programok tervezése
 • K+F tevékenységhez kapcsolódó támogatásokra és kedvezményekre vonatkozó adótanácsadás
 • transzferár-képzéssel kapcsolatos szolgáltatások
 • NÉHIB bevallással és népegészségügyi termékdíjjal kapcsolatos tanácsadás