Beszámolók könyvvizsgálata

A beszámolók könyvvizsgálata során a könyvvizsgáló az, aki szavatolja a pénzügyi beszámolók valós és megbízható beszámolók könyvvizsgálatamivoltát független és tárgyilagos szakmai véleményezése által. A könyvvizsgálat eredményeképpen az érdekelt felek (cégvezető, tulajdonosok, hitelezők stb.) valós és megbízható képet kapnak a gazdálkodó vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről.

Az általunk végzett könyvvizsgálat egyik alapja a szakmai felelősségvállalás, miközben a rendelkezésre álló információkból és adatokból kiindulva, proaktívan javaslatokat teszünk a befektetések értékmegőrzésére, a költséghatékonyság javítására és a vállalatvezetés teljesítményének növelésére is.

Tevékenységünk másik sajátossága, hogy a magas minőség biztosítása érdekében nemcsak a nemzetközi szabványokra hagyatkozunk, hanem a könyvvizsgálati szolgáltatást és munkavégzésünket is rugalmasan igazítjuk az Ön egyedi vállalati kultúrájához és szakterületének sajátosságaihoz is.

Harmadsorban nagy fontosságot tulajdonítunk az ügyfeleinkkel való folyamatos kommunikációnak. Így a konkrét könyvvizsgálat mellett évközben bármikor rendelkezésére állunk a kockázatkezelést, döntéshozatalatát, belső ellenőrzési rendszerét és vállalati hatékonyságát támogató tanácsainkkal. Emellett az adóvonzatokat is folyamatosan mérlegeljük, és javaslatainkkal a maximális adóoptimalizálásra törekszünk.